ČSOP v okrese Strakonice před 20 lety

Po letech jsem zase vzal do ruky knihu Příroda Strakonicka, kterou v roce 1988 vydalo Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích ve spolupráci s okresním výborem Českého svazu ochránců přírody. Předposlední kapitola nazvaná Chráněná území a ochrana přírody vytvořená autorskou dvojicí RNDr. Jiří Pykal a Ing. Miroslav Treybal popisuje i život našeho Svazu ve strakonickém okrese v tomto období. Dále si tedy dovolím laskavě ocitovat slova pana Ing. Miroslava Treybala, člověka který byl hlavním tahounem ČSOP ve Strakonickém okrese v letech osmdesátých i devadesátých.

obrazekDruhou složkou, která v okrese významně napomáhá ochraně přírody, je dobrovolná společenská organizace — Český svaz ochránců přírody. Byla vytvořena na základě vládního nařízení č. 243/78 „Koncepce dalšího rozvoje ochrany přírody v ČSR“. Ustavující konference proběhla v Praze 11. září 1979. Okresní organizace byla ustavena 2. dubna 1980 pod patronací odboru kultury ONV Strakonice. Od té doby bylo založeno 13 základních organizací ČSOP: Strakonice, Gymnázium Strakonice, Blatná, Vodňany, Volyně, Štěken, Sedlice, Lnáře, Mečíchov, Bělčice, Čestice, Strašice. Uvažuje se dále o vytvoření základních organizací v Katovicích, Volenicích, Střelských Hošticích, v Radomyšli, Cehnicích, Bavorově a případně v dalších obcích, kde se přihlásí o členství více než pět zájemců. K 1. 1. 1987 má okresní organizace ČSOP 430 členů individuálních a 11 členů kolektivních. Kolektivními členy jsou: Fezko n. p. Strakonice, JZD Přešťovice, Čejetice, Lnáře, Sedlice, Vodňany, Myslivecké sdružení Hoštice u Volyně, ZO SSM při Okresním veterinárním zařízení Strakonice, Mykoprodukta Blatná, Pionýrská skupina Dr. Františka Hajného při ZŠ Bavorovská – Vodňany a Pionýrská skupina Borise Kudrjaševa při ZŠ Alešova Vodňany.

Činnost organizace Českého svazu ochránců přírody se rozvíjí zhruba ve třech směrech. Jsou to:

  1. Pomoc Státní ochraně přírody při zajišťování úkolů v okrese. Jedná se hlavně o spolupráci při ochranářském mapování, tj. při vyhledávání lokalit s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, při shromažďování podkladů nutných k vyhlášení významných ploch za chráněná území, při označování hranic těchto území a při údržbě ploch nutné pro zachování chráněných biotopů.
  2. Výchova a osvětová činnost mezi mládeží a dospělými občany okresu, směřující k ochraně přírody a životního prostředí a to pořádáním přednášek, besed, exkurzí, výstav, promítáním filmů s ochranářskou tematikou i uveřejňováním článků a relací ve sdělovacích prostředcích.
  3. Vlastní práce individuální i ve skupinách ve prospěch ochrany přírody, jako je výsadba zeleně v obcích i v krajině a další péče o ní, pomoc jednotlivým ohroženým druhům (např. ochranou hnízdišť, výrobou a vyvěšováním budek, zimním přikrmováním zvěře a ptactva, přesazováním vzácných rostlin z ohrožených lokalit na náhradní plochy, ochranou mravenišť) a řadou dalších činností.

Je jen třeba, aby se do činnosti ČSOP zapojovalo stále více občanů našeho okresu, majících opravdový zájem pomoci při omezování negativních vlivů rozvoje civilizace na přírodu a při záchraně co největšího počtu ohrožených druhů organismů v strakonickém okrese.

««« Předchozí text: Web - 38/01. ZO ČSOP Hasina Louny Následující text: Přístavy »»»

-MB- | 11. 4. 2007 St 21.30 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 921x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?

Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin