Zářijové jednání ÚVR

jednaniUVR Druhé posněmovní jednání ústředního orgánu ČSOP proběhlo v poměrně poklidné atmosféře a až na některé okamžiky bylo i dobře řízené. V následujícím příspěvku podávám stručné informace o nejzajímavějších bodech jednání. Zároveň upozorňuji, že tento text není (a ani nemůže být) objektivně suchým zápisem, jde spíše o zhodnocení dojmů a postřehů z průběhu.

Jistým zvykem se stává pozdní rozeslání nejen podkladových materiálů k jednání, ale i samotné pozvánky. S tím se již prakticky všichni členové ÚVR smířili a zjevně nemají chuť v tomto ohledu měnit stávající směrnici. Jednání bylo sice původně plánováno jako dvojdenní, posléze se však smrsklo na cca 3 hodiny – podkladů bylo málo (vzhledem k letním dovoleným a krátkému odstupu od minulé ÚVR) a to možná mnohé odradilo…

Při klasické „kontrole úkolů“ z minulé ÚVR se objevily dva zajímavé momenty:

  1. jednak se zjistilo, že ZO prakticky nejsou přímými žadateli 6.oblasti OPŽP a proto pro ně organizovat seminář je vlastně zbytečné (tím se zpochybňuje jeden z úkolů nedávného Sněmu)
  2. z rozsáhlé a místy mírně chaotické diskuze k Regionálním centrům (další úkol Sněmu) vyšlo najevo, že Svaz vlastně nemá jasnou koncepci, vizi jejich poslání a proto neví, jak s nimi vůbec pracovat. Jediná aktivita před mnoha lety vyústila v dnes již překonanou směrnici + obecně tušené proklamace a tím ÚVR vlastně skončila. Tomuto stavu patrně nasvědčoval i průběh (závěry) nedávného setkání RC, ze kterého prý mnozí odjížděli poněkud zmateni. Jeden člen ÚVR tento „chaos“ již dále nevydržel a nabídl, že připraví alespoň nějakou kostru, vizi, materiál,… a proto přivítá jakékoliv podněty na téma „jak s RC dál“ (prosí posílat na mail).

Ze stručné zprávy o činnosti Předsednictva ÚVR vyplynul návrh na přijetí dvou nových kolektivních členů na základě velmi chatrných podkladů – po dotazu z pléna „jaké jsou podmínky pro kolektivní členství“ byl tazatel odkázán na směrnici (žádná však neexistuje) a posléze na nějaké dávné usnesení ÚVR. Konkrétní návrh na zveřejnění smlouvy o členství vyvolal hysterickou reakci příslušného pracovníka Kanceláře… takže ÚVR raději schválila přijetí, aniž by znala konkrétní podmínky (t.j. práva a povinnosti). Velmi svérázná situace. Poznámka: Vyhledal jsem si dávné stručné usnesení ÚVR a zjistil, že roční příspěvek kolektivního člena je 500 Kč → není toto ekonomicky velmi výhodná cesta pro mnohé ZO nežádající o dotace k udržení „volné vazby“ ke Svazu?

Ze zpráv odborných komisí byla předložena toliko zpráva Komise ochrany přírody (+ související Rady stanic a pozemkových spolků), ostatní komise se nesešly (ač se šušká, že předseda KZV jezdí po světě a jménem ČSOP vydává jakási prohlášení a že se i další činovníci chystají někam vyrazit… – o tom však nepadlo ani slovo). Na návrh KOP schválila ÚVR „výměnu“ pozemku zakoupeného v rámci sbírky za jiný… – tím však byly hrubě porušeny Stanovy (§20, odst. 3: „…o změně vlastníka může rozhodnout pouze Sněm…“). Strhující diskuze se vznesla nad proklamací Hnutí Duha s názvem „Velká výzva“ (snaha o zavázání politické reprezentace ČR „na věky věků“ přijímat každý rok opatření ke snížení exhalací skleníkových plynů o 2%). Pro některé byl proklamativní „velký plesk“ nepřijatelný, na základě hlasování se však ČSOP k výzvě připojil…

Zajímavým bodem bylo hodnocení příprav oslav 30.výročí Svazu. Co si budeme nalhávat, kromě vydání samolepek + přelepek se vlastně nic neuskutečnilo, buďme ale klidní: velké plány nadále trvají… V přímém přenosu jsme také shlédli krásnou, přímo instruktážní scénku na téma „jak nesystémově pracovat v neziskovce“. To se totiž strhla diskuze k přípravě publikace ke „30.výročí“, která by šla také nazvat „Kdo za to může?“. Viník nulové koordinace, nedostatečných celostátních podkladů,… byl posléze odhalen v neexistující pracovní skupině (nebyla nikdy ustavena) a tak byla tato „skupina“ alespoň zaúkolována vypracováním zprávy o průběhu prací. Bezva námět pro lidovou veselohru z prostředí občanských sdružení…

Finálový bod „různé“ na mne nezanechal žádný výrazný dojem, tři přednesené okruhy nemají zásadní dopad pro Svaz. Koncovka ve formě oběda byla chutná (guláš s knedlíkem, dva vegetariáni se však zapotili nad zapékanou brokolicí s bramborem), krásné sobotní počasí moc ke schůzování nelákalo a tak se to dopoledne dalo oželet (přespolní se ztraceným dnem to však měli horší).

««« Předchozí text: Revizní orgán... Následující text: Žranice »»»

Michal Kulík | 19. 9. 2009 So 20.50 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 8793x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin