Murphyho zákony aplikované na práci s dětmi

Dětičky dokáží nemožné Je tomu již téměř 10 let, kdy jsem na stránkách jednoho oddílu objevil krásné čtení, vycházející od pohledu z dlouholeté zkušenosti v oblasti práci s dětmi a mládeží. Na dlouhá léta upadl tento text v zapomění a čekal na své znovuobjevení, které přichází právě teď, neboť by byla věčná škoda aby zapadl do dějin. Pohodlně se usaďte a ponořte se do zážitků, kteří mnozí z Vás znají z praxe.

Fyzikové a jim podobní tvorové tvrdí, že vesmír okolo nás se řídí fyzikálními zákony. Ti naivnější z nás jim už uvěřili, my ostatní víme, že svět se řídí zákony Murphyho. Knižně vyšlo již několik svazků Murphyho zákonů, stále však chybí Murphyho zákony, které se pohybují v oblasti práce s dětmi. Kombinace dětí – nevyzpytatelných to bytostí – a lidí okolo dává širokou možnost k uplatnění Murphyho zákonů. Je proto s podivem, že se touto oblastí ještě nikdo nezabýval. Tuto citelnou mezeru bych chtěl tímto svazkem zaplnit. Zpracovávaná oblast je velice široká, při zpracování jsem čerpal z písemných pramenů, ze svých vzpomínek, ale nevyhnul jsem se ani příspěvkům třetích osob. Chtěl bych jim tímto poděkovat. Nutno ovšem podotknout, že svém přispění většinou neví.
Některé zákony jsou převzaty z obecných Murphyho zákonů, což jenom potvrzuje jejich platnost. Veškerá podobnost s žijícími, mrtvými či fiktivními osobami je samozřejmě ryze náhodná. Průmyslové užití modelů v tomto díle uvedených je nepřípustné a bude stíháno podle platných zákonů v nejvyšším možném rozsahu. Máte-li pocit, že si z vás autor střílí, máte asi pravdu. I když podle Boriskovy interpretace bezpečnostních směrnic…

NÁBOR

K tomu, abychom mohli pracovat s dětmi musíme být instruktorem nebo vedoucím nějakého oddílu. Oddíl můžeme buď zdědit (neznám žádný takový oddíl, ale jistě existují) nebo můžeme udělat nábor, nabrat neznámé děti a začínat od začátku.

Čert a konkurence nikdy nespí
Jdete-li do školy dělat nábor, zjistíte, že ten den byli náborníci již z nejméně tří jiných oddílů.

Neštěstí nechodí nikdy samo
když vylezete ven ze školy, potkáte dalšího náborníka.

Letáčkový zákon
Uděláte-li zajímavé letáky, které rozvěsíte v okolí místa, druhý den zjistíte, že je přelepil nějaký jiný oddíl svými. Pokud se to nestalo, byla na letáčcích uvedena špatná kontaktní adresa.

Fenomén intervalu
Chcete-li nabrat děti v určitém věku, na první schůzku přijdou děti ve věku od 2 do 99 let kromě věku, o který jste se snažil.

Zákon o tom, že všechny cesty vedou do…
Ať už děláte nábor jakýmkoliv způsobem, vždy nedopadne podle vašich představ.

Korekční námitka
Potom je třeba změnit představy.

KOLEKTIV VEDOUCÍCH

V oddíle se setkává spousta lidí. Děti, vedoucí, instruktoři. A protože to jsou lidé z masa a kostí, nejsou úplně dokonalí (znám jenom jednoho dokonalého člověka).

Pravidlo dvou protikladů

 • Jsi-li instruktor, vedoucí si vždy prosadí svoje názory.
 • Jsi-li vedoucí, nemáš šanci prosadit si svou koncepci proti názoru instruktorů.

Finaglovo pravidlo
Základem je týmová práce. Můžete to vždy hodit na druhého.

Zákon zachování rozptýlenosti vědomostí (ZZRV)
Není nutné znát daná fakta. Stačí vědět o někom, kdo tuší, který z lidí ve vedení by to mohl vědět.

Důsledek ZZRV
Všechny informace, které jsou v daném okamžiku potřebné, ví jediný člověk, který je dlouhodobě nemocný.

Dva zákony o vhodném počtu lidí ve vedení

 • Na většinu složitých her je třeba o jednoho člověka více, než je k dispozici.
 • Na většinu jednoduchých her potřebujete o dva lidi více.
 • Ve všech ostatních případech je lidí moc a proto nic nedělají.

Jiříkova teze
Na děti nemůžu být hodný, protože ten, co je dostane potom, by mohl být méně hodný a oni by řekli: Jiřík byl lepší.

HRY A PROGRAM VŮBEC

Ať už má oddíl jakékoliv zaměření, občas si s dětmi zahrajeme nějakou hru. Protože existuje velké množství her a jejich variací, existuje též velké množství Murphyho zákonů týkajících se této oblasti.

Návod k vysvětlování pravidel
Nevysvětlujte pravidla vícekrát než jednou. Pokud je vysvětlíte vícekrát, udělal jste v zásadních bodech zásadní rozdíly.

Zlomyslná poznámka, na které je něco pravdy
To znamená, že i jednou je moc?

K čemu se hodí druhý instruktor
Vysvětlíte-li někomu hru, aby ji vysvětlil dětem, ušetříte si práci, protože rozdíly, které byste si musel vymyslet sám udělá za vás.

Denisina poznámka
Ale ať mi to nikdo nevyčítá, vždyť jsem vymyslela novou hru!

Z čehož podle mých zkušeností plyne:
Vše, co řeknete, může být použito proti vám.

Připomínka k domácí přípravě pravidel
Připravujete-li pravidla nebo pomůcky ke hře v písemné podobě doma, zjistíte, že přes všechny kontroly zůstala v textech chyba, která každého udeří na první pohled do očí.

 • Není-li tam chyba, hra se nebude hrát pro špatné počasí.
 • Není-li tam chyba a je-li příznivé počasí, zjistíte, že materiály zůstaly doma na stole (resp.pod stolem).

Námitka k připomínce k domácí přípravě pravidel
Naopak, připravujete-li si materiály až na akci, nestačíte je dodělat a způsobíte kolaps celého programu, neboť celé ostatní vedení je v terénu a chystá další hru. V horším případě přepisuje pravidla s vámi a přísahá vám pomstu až za hrob.

Z čehož plyne:
I všechno, co (ne)napíšete, může být použito proti vám.

Ještě dvě úvahy o přípravě

 • Připravovat program před akcí je házením hrachu na stěnu.
 • Připravovat si program na akci je analogické snaze o otočení proudu divoké řeky.

Všichni lidé všechno vědí
Ať už je to cokoliv za hru, vždycky se najde někdo, kdo už to zná a nedává proto při vysvětlování pravidel pozor.

Věrošův povzdech
A podle toho ta hra taky dopadne

Zákon o smykovém tření
Smykové tření střechy je tak velké, aby se UFO hozené omylem na střechu zastavilo nejméně metr nad nejvyšším místem na které jsme schopni dosáhnout.

Výjimka ze zákona o smykovém tření
Talíř spadne na zem pouze v případě, že je za plotem, kde se nachází velký zlý pes.

Mimikrové překvapení
Ať už mají pomůcky ke hře jakoukoliv barvu, vždy se přizpůsobí prostředí tak, aby se špatně hledaly.

Zlomyslný doplněk
To platí obzvláště tehdy, když se spěchá na vlak.

Teorém pomůcek
Pomůcky se neztrácejí, pouze se spotřebovávají.

Haniččina teze
Seřadí-li se jedno družstvo, druhé se zatím rozprchne do všech světových stran.

Zpřesnění
Pokud si myslíte, že dětí není v družstvu dost na to, aby se rozprchly do všech světových stran, neznáte děti.

Relace neurčitosti aplikovaná na děti
Přestože děti nejsou mikročástice, nikdy není možné říci kde děti jsou a co dělají zároveň.

První odvození
Většinou není možné s dostatečnou přesností říci ani jedno ani druhé.

DOPRAVA

Velká část oddílů je turistická či tábornická a čas od času se potřebuje odněkud někam přepravit. Doprava je jedním z mnoha okamžiků, kdy narážíme na lidi v ostatním vesmíru počínaje pokladní, přes průvodčího až po toho hodného pána, co nám ukázal cestu. A kdyby to vypadalo, že se blížíme k cíli, zapracují zase Murphyho zákony.

(Nejen) vojenské pravidlo

 • Spěchá se proto, aby se mohlo čekat.
 • Čeká se proto, aby se mohlo spěchat.

Zákon kořeněný řehtáním úředního šimla
Zařídíte-li si hromadnou slevu na vlak, zjistí pokladní pět minut před odjezdem vlaku, že váš přepravní rejstřík nebyl správně vyplněn a musí být přepsán.

Poznatek o záludnosti (nejen) jízdních řádů

 • Spojení, které jste si pečlivě vyhledal v jízdním řádu, tam dnes už nenajdete.
 • Spojení, které jste si v jízdním řádu nevyhledal, tam také nenajdete.

Zlomyslnost techniky
Používejte IDOS, užijete si hodně zábavy při cestování. Pro zvýšení pohodlí vaší cesty Vám naplánuje cestu úplně prázdným vlakem, který nejezdí už tři roky.

Záludnost změny časů
Víte to, že právě dnes se měnil letní čas a že vlak jede podle nového času?

Kučerovo flegmatické ujištění
Nebojte se, když přijdeme na nádraží včas, zjistíme, že vlak má zpoždění.

Námitka ke Kučerovu ujištění
Jenže to bychom tam museli být včas.

Paradox vzdálenosti
Čím je vozidlo blíže k výstupní stanici, tím jsou všichni klidnější, že nepřejedeme.

Zázrak difúze
Ať už nastoupíte do kterýchkoliv dveří ve vlaku, v čase t (přitom t se blíží k nule) bude oddíl roztroušený po celé soupravě.

Axiom dveří ve vlaku
Vlak má dveře na obou stranách proto, aby bylo možné vystupovat i na druhou stranu, než je nástupiště.

První derivace axiomu dveří
Pokud procházíte vlakem na druhou stranu, vlak se rozjíždí právě v takovém okamžiku, aby polovina lidí nestihla vyskákat ven.

Magnetismus Čebína
Batohy mají tendenci vystupovat v Čebíně.

Poznatek o organizovaném výstupu
Neřeknete-li na které stanici se má vystupovat, vystoupí polovina lidí na předchozí stanici, polovina na stanici následující a poslední polovina na správné stanici.

Jiná vystupovací poznámka
Pokud vlak nemá zpoždění, je tak nacpaný, že z něho nevystoupíte. Pokud ano, tak až na další stanici nejméně o padesát km dále.

Paradox nádraží v Kostelci
To, že se nádraží jmenuje Kostelec neznamená, že město stejného jména je alespoň na dohled.

Lulečské stupňování kosteleckého paradoxu
To, že se nádraží jmenuje Luleč a nějaká vesnice je u nádraží neznamená, že se jmenuje stejně jako nádraží.

Paradox kterou cestu zvolit?.
Pokud si můžete zvolit mezi víc cestami, je padesátiprocentní pravděpodobnost, že půjdete zkratkou. Druhých padesát procent zahrnuje možnost, že si vyberete nábližku.

Rozdíl mezi zkratkou a nábližkou
Zkratka je největší vzdálenost mezi dvěma body. Oproti tomu nábližka je cesta, která je delší a o to nepohodlnější.

Definice domorodce
Domorodec je tvor, který si myslí, že je vám schopen vysvětlit cestu.

Zásada pro všechny, co hledají správnou cestu
Pravděpodobnost, že zabloudíte, závisí přímo úměrně na tom, kolikrát vám člověk, kterého jste se ptal na cestu, řekl: „To nemůžete minout.“

Expanze délek
Vzdálenost mezi turistickými značkami je nepřímo úměrná času, který vám zbývá k dokončení cesty.

Dobře míněná rada
Jdete-li podle turistické značky, nezapomeňte podle které barvy.

Poznatek o sezónnosti
Poznámka u turistické značky – Schůdná jen v některých ročních obdobích znamená, že je použitelná každou lichou středu v únoru od 2:11 do 2:13 hodin. Číslo roku musí být navíc dělitelné 499.

Zlomyslnost pravděpodobnosti
Pravděpodobnost, že dvě mapy téže oblasti se budou shodovat je nepřímo úměrná velikosti oblasti, počtu map vydaných v dané oblasti a časovému rozdílu mezi vydáními map. Pravděpodobnost, že se nějaká mapa bude shodovat se skutečností je přímo úměrná velikosti vaší naivity. Obě tyto hodnoty se blíží 0.

Záhada jednotek
V horách nejsou cesty měřeny v kilometrech, ale v hodinách. Ještě jsem však nepotkal člověka, který by se do tohoto časování trefil.

Zákon o tom, že pokud se děti můžou zabalit špatně, tak udělají
Pokud se děti mohou zabalit špatně, tak to udělají.

Stupňování
Je zbytečné říkat, že všechno se musí nést na zádech, vždycky se najde alespoň jeden člověk, který bude mít s sebou kromě batohu na zádech alespoň spacák v ruce.

TÁBORY A OSTATNÍ AKCE

Tábor, to je skvělá věc. Celý rok se na něj všichni těší jako na šlehačku na dortu. U většiny oddílů je to vyvrcholení celoročního snažení. Ale ani vícedenní akce nejsou špatné.

Věta zaznamenaná po jedné obzvláště povedené rozcvičce
Žádná rozcvička – dobrá rozcvička.

Povzdech zkušeného instruktora
Škoda, že se nedá na třídenní výlet jako základna půjčit klec v zoologické zahradě.

Mírně absurdní zákon
Pokud je ve stanu sucho, když prší, určitě je tam mokro, když svítí slunce.

VÝMLUVY A OSTATNÍ ÚHYBNÉ MANÉVRY

Pokud už se dostanete do situace, kterou jste nečekal, je nutné zaujmout nějaké stanovisko. Buď se můžete vymluvit nějakou originální výmluvou nebo můžete začít situaci zbaběle řešit. Pokud se přece jenom rozhodnete pro druhou variantu, je nutné mít nějakou výmluvu připravenou. Protože z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je vymyslet dobrou výmluvu, chtěl bych čtenáři ušetřit práci a nabídnout mu některé výmluvy už hotové. Přestože platí zásada, že není důležité znění výmluvy, ale její podání, věřím, že vám tyto výmluvy ušetří aspoň trochu času.

 • Netušil jsem, že vám bude tolik vadit to bahno.
 • Když jsem tudy šel naposled, tak tady byl most.
 • Můj orientační smysl říká, že máme jít tudy.
 • Bohužel mám trochu starší mapu.
 • Zapomněl jsem půlku mapy doma.
 • Vy jste opravdu chtěli tu hru jenom na deset minut?
 • Samozřejmě, že zvládnu uvařit čaj.
 • Mně nikdo neřekl, že pod tou vodou mám zapálit oheň.

CO NEŠLO ZAŘADIT JINAM

Protože podle Dirichletova principu platí, že pokud máte n ponožek a chcete je zašuplíkovat do m přihrádek, minimálně jedna ponožka nepůjde zařadit do žádného šuplíku, byli jsme nuceni vymyslet další kategorii. Již název ukazuje na to, že bude obsahovat Murphyho zákony, které nebylo možno zařadit jinam. Proto je přímo předurčena k tomu, abyste si sem doplnil(a) svoje moudra. Pokud mi tato moudra zašlete, budu velice rád a je možné, že se ocitnou i v dalších vydáních tohoto díla.

Bětčino moudro
Děti by si neměly brát příklad ze svého rádce.

Úvod na instruktorském kursu
Děti přivažte řetězem ke stromu. Proč? Aby si neublížily.

Boriskova interpretace bezpečnostních směrnic
Nekoupat se bez ručníku.

Druhý stupeň
Nestřílet malými dětmi.

Poznatek vytažený z hluboké úvahy
Teorie a praxe mají společné jen to e na konci.

Zdůvodnění

 • Teorie tvrdí, že teorie a praxe jsou stejné.
 • Praxe naopak tvrdí, že teorie a praxe se liší.

Praktická aplikace
To platí obzvláště, když zkoumáte literaturu určenou instruktorům.

Jak poznáte, že jste dobrý instruktor?
Vyhrajete v cirkuse konkurs na krotitele.

Nejen o M$-Windows
Masochistické sklony nejsou při práci s dětmi podmínkou, velice však pomáhají.

Závěr

Nyní jste už na úplném konci této knihy. Knihu můžete považovat za přečtenou a zapsat si ji do svého kulturního deníku. Doporučil bych ji jako povinnou četbu všem začínajícím instruktorům. Nashledanou v Černovicích se těší autor Veroš Kaplan. >

Kdo se na tom podílel Je docela pravděpodobné, že ti, co jsou zde uvedeni o tom neví.

 • Veroš – přišel jsem s myšlenkou, něco jsem vymyslel a sepsal to
 • Bětka – přinesla nějaké zákony
 • Honza Kohout – přispěl nějakými zákony, především o cestování
 • Alamak – přivedla mne na nápad (ale neví o tom)
 • Kamilka – přispěla zákony, hlavně o táborech
 • České dráhy – kdo jel někdy vlakem, pochopí…
 • spousta dalších lidí, (jmenovitě Borisek, Indigo, Hanička, Michal, Denisa, JKL,…) ale hlavně děti, především naše z brněnského PTO Stezka.

««« Předchozí text: Co obnáší webová prezentace Následující text: Staré stromy pryč, na lidi taky dojde »»»

Honza Koukl | 21. 3. 2007 St 08.12 | Co se píše | trvalý odkaz | tisk | 1138x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?

Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin