Únorové jednání ÚVR

UVR110205 Jeden z mála prosluněných dnů únorového víkendu byl věnován celodennímu jednání ÚVR – tedy žádná radost. Samo jednání však bylo více-méně pohodové nebýt zmatených vstupů vrchního likvidátora (ale o tom bude podrobněji dále) a samozřejmě tradičního startovního nedodržení jednacího řádu (podkladové materiály rozeslány jen 1 až 3 dny předem místo daných 14 dnů). Takže nyní jen ty nejzajímavější části jednání…

Za nepřítomného Libora jednání řídil místopředseda, což je podle mého názoru průběhu spíše ku prospěchu (ač se místy též projevovala mírná neznalost projednávaných materiálů). Při tradičně úvodní kontrole úkolů zaznělo několik zajímavostí – třeba, že ve snaze získat prostředky k záchraně zraněných živočichů Kancelář zvažovala odeslat faktury na významné tuzemské poskytovatele elektřiny (ČEZ, E.ON,…) s požadavkem, ať uhradí náklady za starost o zraněná zvířata. Výsledek této nepochopitelné nátlakové a předem odpískané akce by byl jasný – nulový výsledek (pokud neuvažujeme ostudu u možných donátorů). Minulá ÚVR uložila předsednictvu sledovat přípravu nového loterijního zákona, nikdo o výsledku nic nevěděl, až si jedna členka ÚVR vzpomněla na aktivity Zeleného kruhu v této oblasti (a rázem bylo splněno).

Zprávy odborných komisí byly opět tradiční – Komise ekologické výchovy nic nepředložila, protože ani nefungovala (na přímý dotaz na předsedu komise, proč nic nepředložil, ten odpověděl upřímně „protože jsem nic nenapsal“), Komise zahraničních vztahů se také nesešla, ale její předseda sepsal obsáhlou zprávu o ničem, kde velkou část zabírala aktivita dvou škol, Komise pro práci s dětmi předložila standardní zprávu (absolutně bez připomínek), Komise ochrany přírody opět rozproudila mohutnou diskuzi (je vidět převažující oblast zájmu členů ÚVR), Rada záchranných stanic řešila problémy se záchrannou stanicí v Praze provozovanou 11/28 ZO (v podstatě však jde o další masivní útok na základku se skrytým podtextem uchvátit lukrativní péči o živočichy v Praze) a posléze Rada pozemkových spolků, která s cílem získat donátory obeslala žebravý dopis na 25.000 adres (těžko říci, kde se adresy vzaly – šeptané fámy však naznačují nelichotivé věci), výtěžnost byla prý 0,47% (tedy 113 pozitivních reakcí) a celá legrace stála přes 330.000Kč (na dotaz zda tato částka nešla využít nějak lépe, ředitel Kanceláře odpověděl, že to stejně bylo hrazeno z dotace… – což nechávám raději bez komentáře).

V kapitole „Hospodaření ÚVR“ nebyl předložen žádný písemný podklad (prý bude dodatečně), leč ředitel vylíčil chmurnou vizi dalšího finančního zajištění oblasti ochrany přírody + související Kancelář – stanice sice získají cca 5 mil. Kč, ale z dotace MŽP bude jen 1 mil. (loni 3), podpora biodiverzity také jen 1 mil. (loni též 3), LČR nejasné, TransGas též nejasný, členské příspěvky (1 mil. Kč) snad zůstanou. Granty všude možně byly sice podány, ale přesto odešly 2 zaměstnanci a brigádníci (zeštíhlit úřad však nikdy není na škodu). Ve zprávě o stavu členské základny byl konstatován výrazný pokles počtu členů (z 8.959 k 31.12.2009 na 7.779 k 31.12.2010), který je patrně způsoben jinou metodikou určování počtu dětských členů v MOP (od 1.1.2010 se počítají pouze děti nahlášené v KÚVR), před čímž KDM i mnozí členové ÚVR již před rokem marně varovali. Soudruh Kafe si samozřejmě neodpustil poznámky o zmanipulovaných počtech, ale jeho snaha o rozvíření širší diskuze byla prakticky neúspěšná.

ÚVR schválila nové znění Směrnice o účasti ve správních řízeních (konečně je taxativně uvedeno, o jaké oblasti řízení se vlastně jedná) a drobně upravila jednací řád ÚVR (na všech jednáních bude předkládána zpráva o stavu členské základny). Doputoval jediný návrh na udělení čestného ocenění Svaz děkuje, který byl bez připomínek schválen.

Zlatým hřebem byl návrh na zrušení 11/28 ZO z důvodů… a zde těžko říci jakých vlastně. Před cca 14 dny rozeslal soudruh Kafe jakýsi mail o tom, že tato ZO neplatí DPH a že by se tedy měla preventivně zrušit (pak mu asi někdo vysvětlil, že z dotací se DPH neplatí), těsně před ÚVR zase vymyslel, že ZO vlastně nemá členy a že byl výbor naposled volen před 4 lety. Písemný podklad samozřejmě okořenil zmateným komentářem (spíše však nahazováním bláta ze všech možných stran) a jako důkaz nejvážnějšího obvinění, že je členů „méně než 5“ posléze vytáhl nakresleného pavouka přijímaných členů. Z toho však jednoznačně vyplynuly dvě skutečnosti: jednak že předseda ÚKRK tragicky nezná stanovy (podle nich může být minimální počet členů v ZO 3) a dále, že takto funguje velká část základek a není to rozhodně důvod k likvidaci (což je samo o sobě ve spolku signálem špatné či chybějící komunikace). V rozsáhlé diskuzi sice padaly nesmyslné návrhy volající k návratu do dob tuhého bolševismu (tvrdý režim, povinně zápisy do Kanceláře,…), naštěstí však bylo usouzeno, že by to vedlo k ještě dalšímu rozklížení Svazu a úbytku členů. Celkový závěr této pasáže byl vstřícný: ZO bude vyzvána k urychlené nápravě. Osobně se domnívám, že jde o součást dlouhodobé snahy o likvidaci provozovatele populární (a prakticky jediné) pražské záchranné stanice, kde se jenom hledají záminky ke znepříjemňování činnosti nadšenců (zde postupuje Rada stanic + Kancelář + ÚKRK ve zjevné shodě) místo, aby se jim pomáhalo.

Abych nezapomněl: oběd byl klasicky se zpožděním a kupodivu bez polévky (patrně v rámci úsporných opatření). A na speciální dotaz dodávám, že byl bramborák s masovou náplní nebo sýrový špíz s oblohou (na tak nevýznamné akci tedy řízek nebyl).

««« Předchozí text: Do Nového roku... Následující text: Celosvazová konference »»»

Michal Kulík | 6. 2. 2011 Ne 14.47 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1337x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin