Lednové jednání ÚVR

jednani2 Jednodenní jednání v mírně zasněžené Praze bylo sice poněkud delší (9:30 až cca 16:00 hodin), ale díky poměrně dobrému řízení jednání místopředsedou vše probíhalo poměrně hladce. Opět se však projevil známý nešvar, kdy ještě 14 dnů před jednáním nebylo ještě jisté, zda vůbec proběhne a to by podle jednacího řádu měly být již dávno rozeslány všechny podkladové materiály. Ty se však dosílaly (jako vždy) až na poslední chvíli, tedy ještě den před jednáním. Tento jev jen nahrává tomu, že členové ÚVR chodí na jednání „nepřipraveni“. Ale pojďme se podrobněji seznámit s průběhem…

Nejdelší dobu (prakticky celé dopoledne) zabrala kontrola úkolů z minulé ÚVR (včetně úkolů ze Sněmu, u nichž se občas prokazuje jejich nesmyslnost, nereálnost,…) + zprávy o jednání komisí. V tomto bloku bylo kromě jiného dohodnuto:

  1. ze tří předsednictvem předložených návrhů směrnic byla schválena pouze „pro vyznamenávání a ocenění“ (aby ne, když ji již v říjnu ÚVR schválila elektronicky – to však nezabránilo její dodatečné úpravě v závěru jednání), směrnice „o kolektivním členství“ a „podmínky založení ZO“ byly PÚVR uloženy ještě k dopracování
  2. PÚVR bylo taktéž uloženo dopracovat vyhlášení soutěže „Točte se“ (natáčení videí z činnosti)
  3. problematika Regionálních center je stále živá (RC by mohla být pro Svaz přínosem, záleží však hodně na mnoha podmínkách), leč neřešená. K dopracování byla ustavena pracovní skupina, která by tuto záležitost měla dále řešit (zájemci se klidně mohou hlásit v redakci Depeší)
  4. byla popsána poněkud nejasná situace v Lesích ČR a z toho plynoucí nejasný osud několika projektů (Infocentra,…) – vše je však „v pohybu“
  5. ÚVR se po značné diskuzi a tuhém odporu několika členů přihlásila ke spíše proklamativní akci „Hodina pro Zemi“
  6. předseda ÚKRK informoval o některých zajímavých dopadech chybné (pozdní?, nejasné?,…) registrace členů a významu zápisů z jednání. Vše dokumentoval aktuální kauzou, kde se právě tyto v minulosti opomíjené „úředničiny“ nyní stávají klíčové
  7. zprávy z jednání odborných komisí byly opět poznamenány neúčastí dvou (ze 4) předsedů, takže zprávy musel předkládat a komentovat pracovník Kanceláře. A toto není zrovna ideální stav…

Po poměrně svižném obědě (bramborákový závitek plněny zeleninou a masem) došlo na další body jednání, z nichž nejzajímavější byly tyto:

  1. podle nově přijaté směrnice byly 4 členové Svazu oceněni titulem „Příroda děkuje“ (s tímto oceněním se kromě děkovného glejtu pojí též předání „láhve nápoje ze svazového archivu“) a též byli oceněni cenou „Život pro ježky“ 3 zasloužilí pečovatelé (poznámka: zejména jedna z nich se nelíbila řediteli KÚVR, takže pod průhlednou záminkou, že jde o vysoce odbornou činnost prosadil úpravu směrnice ve smyslu, že adepty na tuto cenu bude napříště navrhovat výhradně Rada Národní sítě záchranných stanic. Škoda, tím se toto ocenění zúží pouze na zasloužilé členy pár vyvolených stanic…)
  2. hystericko-výhružně laděný návrh ředitele Kanceláře o povinném detailním uvádění seznamů členů MOP (jméno, adresa, datum narození + mail) při registraci ZO (ředitel vyhrožoval nezaregistrováním celé ZO) narazil na členy KDM, kteří oponovali, že nejde o registraci (neplatí se příspěvky) + každá registrace je dobrovolná a nelze ji vynucovat či jí podmiňovat řádnou registraci ZO + je to další povinnost pro ZO + … byl z důvodů malého počtu členů (ÚVR již nebyla usnášeníschopná – řada členů dojíždí přes celou republiku a nelze se divit, že chtějí chytnout poslední spoj domů) přesunut k dopracování PÚVR a případnému elektronickému hlasování.
  3. tento bod volně přešel do úvah předsedy ÚKRK o nejednoznačnosti vzniku členství díky zmatkům ve stanovách a z toho plynoucí možné právní důsledky pro ZO…

Jednání bylo poměrně konstruktivní, kromě závěrečné části i pro normální členy relativně vstřícné. Navíc jsem rád, že někteří členové již ztrácejí počáteční pasivitu, ostych a začínají se aktivně zajímat o činnost celého Svazu.

««« Předchozí text: Zápis z jednání Následující text: Osobní údaje... »»»

Michal Kulík | 17. 1. 2010 Ne 20.22 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 721x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin