Ověřujeme zdarma

obrazekRegistrační list jste již od Kanceláře ÚVR dostali nebo jej v brzké době dostanete a je tedy pomalu čas zauvažovat nad získáním jeho ověřené kopie. Ač poplatky za ověřování jsou poměrně vysoké, nás to jako občanské sdružení poskytující veřejně prospěšné služby nemusí trápit.

Dříve osvobození od správních poplatků pro občanská sdružení upravovala vyhláška č. 81/1995 Sb., jejíž výhodou bylo to, že na jedné straně A4 jste našli vše důležité a stačilo to ji jen vytisknout a ukázat úředníkům u vás na „ověřovárně“. V roce 2004 nám zákonodárci tuto vyhlášku zrušili a nahradili ji zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v jehož §8 se v odstavci 4 uvádí: „Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu uvedeném v sazebníku“. Sazebník správních poplatků je přílohou zákona a právě na jeho platné znění se nyní podíváme.

Nejvíce nás bude zajímat Položka 4 sazebníku, ze které plyne, že občanská sdružení založená (dle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů) k poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech ochrany životního prostředí či vzdělávání a výchovy (do této definice se díky znění stanov a praktickému rozsahu činnosti vejdou téměř všechny články a aktivity ČSOP) jsou osvobozena od správního poplatku za „Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu ve výši 30 Kč za každou i započatou stránku“, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byl tento subjekt založen. Stojí za to věnovat pozornost i položkám 3 a 5 sazebníku, díky kterým jsou naše základky zproštěny správních poplatků za

  • Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu (viz položka 3 sazebníku)
  • Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu (viz položka 5 sazebníku)

Úplné znění zákona najdete např. na http://business.center.cz/…y/zneni.aspx, kde naleznete i na straně http://business.center.cz/…-cast-1.aspx i příslušné položky sazebníku.

Přepis položek 3, 4 a 5 sazebníku najdete ve formátu vhodném pro tisk v sekci Ke stažení.

Teoreticky jsme vybaveni, jak tedy na to?

Stačí jen vyrazit na příslušný správní úřad, na kterém vykonávají vámi požadované ověřování (u notáře nemůžete osvobození dle tohoto zákona nárokovat, na druhou stranu pokud se zeptáte, tak tím taky nic nezkazíte), tj. většinou úřad obce s rozšířenou působností, požádat je o ověření a uvést, že žádáte o zproštění od správního poplatku na základě zákona 634/2004 Sb. Že jste oprávněni toto osvobození využít prokážete nejlépe stanovami ČSOP a registračním listem vašeho článku ČSOP.

Může se stát, že tento zákon u vás na úřadě nemusí znát a tak se při prvním pokusu vybavte výtahem ze zákona, který najdete v sekci ke stažení. Většinu úředníků stačí jen na toto upozornit. Osvobození se opravdu týká jen správního poplatku, a tak počítejte s tím, že v případě, že si listiny necháte kopírovat přímo na úřadě zaplatíte poplatek za kopírovaní na základě ceníku příslušného úřadu.

Teď už víte vše a stačí jen vyrazit.

««« Předchozí text: Jde to! Následující text: Tipovací soutěž: Co je na obrázku? »»»

-MB- | 7. 4. 2007 So 19.12 | Ze života Svazu, Mýty a pověry | trvalý odkaz | tisk | 1110x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?

Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin