Jak dál

Jednání Ústřední výkonné rady ČSOP dne 10.2.2007 bylo poměrně bouřlivé a v některých přítomných zanechalo velmi silný dojem. Těsně po jednání proto 4 přímí účastníci vydali „prohlášení“, které elektronickou cestou rozeslali všem členům ÚVR. Čtenář nechť závažnost posoudí sám.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové Ústřední výkonné rady ČSOP, na základě poměrně „zajímavé“ poslední ÚVR v sobotu 10.2.2007, jejíž průběh a zejména některé názory a reakce přítomných nás poněkud „zaskočili“ se na vás obracíme s následujícím prohlášením:

Jak dál?

Bohužel musíme konstatovat, že se poslední 2 roky stupňují útoky vůči Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP (které dle svazových dokumentů déle než 10 let úspěšně koordinuje kolektivy Mladých ochránců přírody) dle našeho názoru zcela plánovité, systematické a koordinované. Na posledním jednání ÚVR dne 10.2.2007 se předseda Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP (tedy Sněmem zvolený představitel jednoho ze dvou ústředních orgánů ČSOP) zcela otevřeně (oficiálně?) přiznal k úmyslu „převést CDM a jeho aktivity do Kanceláře ÚVR a pražáci ať si klidně mají to svoje sdružení…“. Protože se proti tomuto výhledu nikdo z vedení Svazu ani Kanceláře ÚVR neozval s výhradami (protestem), odvozujeme z toho opravdu cílený záměr. Kromě 3 – 4 protestujících jednotlivců jste mlčky strpěli vážné překrucování Stanov ČSOP – chápeme, mnozí s tím tiše souhlasí, některým je to lhostejné,…

Naším cílem však rozhodně není uhýbat před zodpovědností, „rozbíjet Svaz“ či na každém jednání „rozpoutávat vášně“ – chceme jen klidné podmínky pro to, co nás baví a drží v ČSOP (tedy systematickou výchovu dětí v kolektivech směrem k přírodě), seriozní spolupráci se společným cílem a přímočaré jednání. Nic více.

Zhoršující se podmínky (psychický nátlak, neustálé kontroly s cílem získat neexistující „kompromitující materiály“ či alespoň písemné seznamy s adresami, zastřené i otevřené pomlouvání, šíření dezinformací, podsouvání podprahových deklasujících informací,…) nás však nutí zaujímat čím dál více obranné postavení. Domníváme se, že je to však ke škodě „obou stran“, lidí schopných a ochotných něco dělat na určité úrovni ve Svazu není mnoho a je tedy zbytečné, aby své síly zbytečně mařili ve vzájemných potyčkách, které mnohde přerůstají v osobní antipatie.

Speciální „historická“ vsuvka Michala Kulíka…

*První náznaky spolupráce dětských kolektivů se uvnitř ČSOP začínají objevovat přibližně před 20 lety – několik pražských oddílů z různých spolků se „dalo dohromady“ a posléze zakotvilo v ČSOP, které bylo ve své době a v této oblasti poměrně liberální. V roce 1991 se v Kanceláři ÚVR ustavilo Centrum pro děti a mládež (CDM), které si vytklo za cíl podchytit kolektivy MOP v celé republice a koordinovat jejich činnost (vedení Svazu na to pohlíželo vcelku s porozuměním). Po třech letech se však ukázalo, že v Kanceláři se nelze bezvýhradně věnovat „dětem a mládeži“ (3 pracovníci v této oblasti dali jednoznačné ultimátum „buď se CDM osamostatní nebo oni odejdou“) a proto CDM (včetně oněch 3 pracovníků + několika dobrovolníků) přešlo do Sdružení MOP ČSOP (= zájmový článek pražských ZO ČSOP, které pracují s dětmi, vzniklý v roce 1991 na základě koordinačních aktivit od roku 1986), kde jsme se mohli plně věnovat tomu, co nás bavilo a baví, tedy podpoře mimoškolní práce v kolektivech Mladých ochránců přírody. Od roku 1995 jsme také usilovali o trvalou finanční podporu z MŠMT (které by nahradila pouhé dílčí projekty několika ZO) a teprve na základě náročných několikaletých jednání se podařilo vyjasnit podmínky: jmenná registrace, minimálně 70% členů ve věku do 18 let, právní subjekt výhradně zaměřený na práci s dětmi a oddělený od ústředí ČSOP (adresa, lidé, IČO, rozhodování o penězích,…),… Na základě podmínek MŠMT a změny Stanov ČSOP v roce 2000 pak Sdružení MOP získalo pro Mopíky (= kolektivy MOP) první cca 3 miliony k podpoře celoroční činnosti a tato podpora státu stále trvá.

Chápu, že se to někomu může zdát hodně kostrbaté, ale jiný funkční model „systémové podpory celoroční činnosti kolektivů MOP“ se nám nepodařilo vymyslet, ani zrealizovat.*

Ještě krátká vsuvka o Sdružení MOP…

*Sdružení MOP ČSOP je ve smyslu Stanov ČSOP zájmovým článkem Svazu (tak jako každá ZO či regionální článek) a ÚVR tedy nemůže zasahovat do jeho vnitřních záležitostí, ani na to nemá ve smyslu platných Stanov právo. ÚVR ČSOP není a nikdy nebyl „nadřízeným orgánem“ Sdružení MOP, tedy ani nemá právo jakkoliv zasahovat do jeho činnosti, aktivit,… Právní subjektivita Sdružení MOP (stejně jako ostatních článků ČSOP) sebou totiž přináší plnou právní zodpovědnost za veškeré závazky i případná pochybení – tedy ani neočekává, že za něj někdo bude řešit případné problémy, platit pokuty či nést jiné následky. Buďte klidní, že donátoři Sdružení MOP pravidelně, velmi pečlivě a hlavně kvalifikovaně kontrolují nakládání s poskytnutými prostředky s cílem nikoliv „likvidovat“, ale společně pomoci dobré věci.

Rada Sdružení MOP (jako nejvyšší orgán Sdružení MOP) již v roce 2000 přijala rozhodnutí, že ona bude nadále rozhodovat výhradně v „pražských záležitostech“ a že v „celostátní problematice bude respektovat rozhodnutí Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR, jako celostátního odborného orgánu“ (jehož členy jmenuje a odvolává ÚVR). A podle tohoto modelu také probíhá veškeré rozhodování (o dotační podpoře, strategických plánech, jednotlivých aktivitách,…). Kontrolní orgány jsou v této oblasti vlastně tři (kromě revizora SMOP je zde Rada sdružení MOP a KDM ÚVR), Sdružení MOP vydává od roku 1995 veřejně distribuované výroční zprávy, veškeré podklady (včetně přehledu sponzorů, výročních zpráv, přidělených dotací,…) jsou zveřejňovány na www.emop.cz, v měsíčníku Juvy se píše o všech významných skutečnostech (ten v papírové podobě dostávají všichni vedoucí MOP, jinak je na internetu),….

Samozřejmě, pokud v tom bude opět někdo hledat „kulišárny šibalů“, tak je jistě najde – jako ostatně všude a ve všem (někteří už holt jsou takoví).*

Na závěr se vší vážností prohlašujeme:

  1. tímto prohlášením vyjadřujeme roztrpčení nad pokračující a mírně se stupňující kampaní, jejíž cíl vidíme v likvidaci Sdružení MOP, jako celostátního koordinátora kolektivů Mladých ochránců přírody
  2. aktivity, kontakty, podklady,… jsou duševní majetek Sdružení MOP ČSOP, tedy článku ČSOP s právní subjektivitou (při respektování autorských práv)
  3. stále ještě věříme v možnost seriozní spolupráce při vzájemném respektování odlišností ve způsobu a formách práce
  4. tímto vám podáváme ruku ke smíru
  5. naším společným cílem je přeci příroda

signatáři: Ing. Michal Kulík, Jana Stibralová, Mgr. Michal Bláha, Ing. Jan Koukl

««« Předchozí text: Zatopení jihočeských obcí se odkládá Následující text: Boj o větrníky bude pokračovat »»»

Autoři | 12. 2. 2007 Po 18.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 923x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin