Zpět na úvodní stránku

Přepínač vzhledů

Chcete-li návštěníkovi webu umožnit, aby si sám zvolil vzhledu webu (z těch ve složce /vzhled/), pak k tomu v systému slouží zástupný tag <%PrepinacVzhledu%>. Vložíte jej do HTML šablony a povolíte tuto funkci v nastavení v administraci a podle této volby se čtenáři zobrazí buď seznam odkazů nebo formulářová roletka (tato druhá volba vyžaduje Javascript).

Pro funkčnost stačí, aby byl zástupný tag vložen třeba jen do sablona-idnex.html, nemusí být ve všech šablonách vzhledu.

Pokud si čtenář některý ze vzhledů zvolí, uloží se tato informace do cookie s platností 1 měsíc a kdykoli pak přijde na web, bude zobrazen v jeho oblíbeném vzhledu, dokud tuto možnost v administraci nevypnete. Pak - ačkoli bude cookie stále platná - se použije výchozí (vaše) nastavení.

Problémy jsou tu ovšem také. Jde totiž o to, že musíte (měli byste) udržovat všechny šablony aktuální. Ve všech mít buď pomocí uživatelské šablony vloženo jedno menu, nebo pracně doplňovat změny ručně. Nemění se totiž pouze CSS soubor, ale kompletně celý vzhled. HTML šablony. Takže zatímco vy si budete piplat svůj oblíbený vzhled a doplňovat do jeho menu odkazy na zajímavé články, velká část návštěvníků si toho ani nevšimne, protože šablon jejich vybraného vzhledu se ani nedotknete.

Zástupný tag <%PrepinacVzhledu%> je také nutné vložit do všech vzhledů, protože co zmůže uživatel, který si vzhled změní, nelíbí se mu a chtěl by ten původní, jenže ve svém vzhledu nebude mít přepínač :) Pak by mu pomohlo pouze vymazání cookies, ale koho to napadne? Myslete na to tedy.

A co když jsou ve vzhledech různě široké sloupce pro text? Ve vašem vzhledu vložíte obrázek do textu, který se tam taktak vejde, ale v jiném vzhledu už je moc široký a rozbourá jej. A vy o tom nebudete vědět...

Tímto výčtem problémů vás nechci odradit, ale pouze upozornit na možné potíže :)